Het ontstaan van Den Broam

Enkele leden van de Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging (N.A.R.V.) afdeling Enschede, kampeerden regelmatig in Buurse. Enkele jongere leden wilden daar een klein vast verblijf hebben. Daarvoor moest een terrein gehuurd worden, maar dat kostte geld. We hebben het over 1928, dus in de “crisisjaren”. Besloten werd om zegeltjes te laten drukken van 10 cent en deze iedere week te verkopen aan de leden en de kennissen van de N.A.R.V. In 1929 liep deze verkoop naar wens en werd er een behoorlijk bedrag bij elkaar gehaald. Maar nog te weinig. Daarom werd besloten stukken op naam te laten drukken van 2 gulden en 50 cent, 5 gulden  en 10 gulden, renteloos, waarvan jaarlijks een gedeelte zou worden uitgeloot. Er werd een behoorlijk aantal geplaatst en de financiële middelen groeiden behoorlijk. Er werd uitgekeken naar een geschikt terrein.  Het werd het huidige terrein, dat werd gehuurd voor 25 jaren met recht op koop, voor 50,00 gulden  per jaar. Er was nu een plaats om de tent op te zetten maar er was nog geen speelweide. Ook deze werd gehuurd, het betrof een aangrenzend terrein van dezelfde eigenaar, voor 100,00 gulden per jaar. Nu nog een gebouwtje neer zetten. Inmiddels was er met de zegelverkoop, ontvangen giften en de uitgifte van de stukken ongeveer 700 gulden  bijeen gebracht. Door een architect werd een gebouw ontworpen en werden de kosten geraamd op 1200 a 1300 gulden. De rest van het geld werd geleend.

(In 1928 gingen het IvAO (vanaf 1959 het  NIVON) en de Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging – De Natuurvrienden – met elkaar samenwerken )

1931     Op Hemelvaartsdag (14 mei 1931)  werd het gebouw geopend. Er waren veel belangstellenden en ook het hoofdbestuur van de N.A.R.V. was aanwezig. Het was in het gebouwtje nog erg primitief. Er waren geen bedden en wassen deed men buiten bij een pomp. Maar slapen op stro ging ook. Al snel bleek ook de belangstelling in het westen van het land groot en werd het gebouwtje te klein. Om geld bijeen te brengen voor  een groter gebouw werden aandelen van 50 gulden uitgegeven, met rente. De heer van Zeek in Buurse kocht de eerste 10, gevolgd door verschillende vrienden en kennissen die er een of twee kochten. Het centraal bestuur van toen nog de N.A.R.V. stond achter het plan. Er kon tot uitbreiding worden overgegaan. Dit nieuwe gebouw werd begroot op 6.000 gulden. Er werd weer een lening aangegaan, nadat de eerste was afgelost. Met een gebouw alleen was men er niet. Er moest drinkwater komen, elektriciteit  en een complete inventaris.

1932    Omdat het voor de lokale afdeling een te grote verantwoording werd, nam het Centraal Bestuur de leiding over.

1934    De kleine kampeerhut is uitgebreid tot de grote Den Broam. De watervoorziening bestond uit een waterput, die in eigen beheer was gegraven Een beulswerk. Want zodra men enkele meters diep was, kreeg men drijfzand. Er moest doorgewerkt worden en men liet betonnen ringen zakken. Onder aan de ringen werd weer gegraven, net zolang tot er voldoende water in de put stond. Uiteindelijk kon een elektrische pomp aangeschaft worden met een waterketel. Dit alles werd gedaan door de werkers van het huis.

1940-1945      In de 2e Wereldoorlog is Den Broam enige tijd gevorderd geweest door de Duitsers

1946    In het najaar werd Den Broam, na een grondige opknapbeurt, heropend.

1948    In dat jaar werden belangrijke verbeteringen aangebracht van o.a. de hal en de keuken.

1956    In de mei-zon werd het 25 jarig jubileum gevierd. Er kwamen zo’n 1600 bezoekers.

1957    Met weemoed werd het oorspronkelijke oude gedeelte afgebroken en herbouwd. Het is het gedeelte waarin nu de receptie, de toiletten beneden en de kleine zaal gesitueerd zijn, met daarboven de huidige kamers 5, 6, 7 en de oude huiswachtenkamer.

1968    Een heel belangrijk jaar voor Den Broam. De slaapzalen werden vervangen door kamers.

1978    Er werd een nieuwe huiswachtenruimte gebouwd.

1981    Het 50 jarig bestaand werd gevierd.

1983    De tweede verdieping voldeed aan alle eisen van de brandpreventie en werd feestelijk in gebruik genomen. De kleine kamertjes zijn vervangen door riante kamers.

1984-1985      De eerste verdieping werd gerenoveerd.

1986    De keuken was aan de beurt.

1987    Na een landelijke actie werd de oude houten vloer in de grote zaal vervangen door een mooie tegelvloer.

1988    Na diverse ups en downs kon de overdekte barbecue in gebruik genomen worden.

1992    Door een gift kwam er een mooie keuken in de huiswachtenruimte.

1993    I.v.m. de brandpreventie werd de gang gerenoveerd. Er kwam nieuw meubilair, aangepast aan de tijd.

1997    De keuken werd gerenoveerd en vernieuwd.