Vrijwilligersmarkt succesvol!

Ondanks het stormachtige weer kwamen zo’n 60 belangstellenden naar de eerste vrijwilligersmarkt in Haaksbergen om een kijkje te nemen bij al die organisaties die extra handen kunnen gebruiken.
Den Broam was een van deze 18 organisaties en voerde met veel bezoekers gesprekken met alvast het mooie resultaat van een nieuwe kok voor onze verzorgde midweken/weekends.
Ook konden standhouders onderling kennismaken en bekijken hoe er samengewerkt kan worden. Wijkracht en Noaberpoort zullen hiervoor een vervolg faciliteren. Al met al: een heel vruchtbare dag.