Natuurherstel Witte Veen

                       

Vereniging Natuurmonumenten gaat  de komende jaren aan het werk in het Witte Veen.  Als gevolg van stikstofdepositie en jarenlange droogte gaat de kwaliteit van dit natuurgebied achteruit. Om de unieke natuur in dit gebied te behouden en te versterken zijn er ingrepen nodig, bijvoorbeeld om het water langer vast te houden. Tegelijk start ook een onderzoek naar de opslag van CO2 in het hoogveen.

Voor meer info: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/witte-veen/projecten/natuurherstel-witte-veen of loop binnen bij De Wakel op het Buurserzand.