Aan de slag met subsidie Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel heeft Den Broam subsidie toegekend uit de regeling Natuur en Samenleving 2.0. Hiermee kunnen we allerlei plannen op het buitenterrein realiseren, die gericht zijn op natuurbeleving en samen naar buiten.

Afgelopen december zijn studenten van het Zone College al aan de slag gegaan om het Jannapad, het 800 meter lange bospad langs de randen van het terrein in ere te herstellen: het pad is goed begaanbaar gemaakt, voorzien van natuurlijke speelelementen en informatieborden.

Op verschillende plekken langs het pad gaan medewerkers van BuitenHoff in februari toestellen plaatsen die het bos omtoveren tot een kinderklimbos.  Ook wordt een deel van het Jannapad  ontwikkeld tot smulpad, waar mens en dier van kunnen smikkelen.

Op de speelweiden is al een bostheater gebouwd, verder zal er een ooievaarsnest verrijzen en een natuurlijke (water)speelplek worden aangelegd met pomp en kabelbaan.